Krajowa Informacja Skarbowa wydała interpretację, zgodnie z którą rodzic, z którym dziecko zamieszkuje na co dzień, może skorzystać z pełnego odliczenia ulgi.

Ulga na dziecko, a rozwiązanie małżeństwa

Wnioskodawczyni małżeństwo zostało rozwiązane, a władza rodzicielska nad wspólnym dzieckiem została ustanowiona obojgu rodzicom. Zgodnie z decyzją sądu, dziecko zostało przy wnioskodawczyni, natomiast ojciec kontaktuje się z dzieckiem w sposób zgodny z wyrokiem. W 2022 roku wnioskodawczyni była odpowiedzialna za większość opieki nad dzieckiem, zapewniając mu rozwijające zajęcia oraz odpowiednią pielęgnację. Ponadto, matka ponosiła większość wydatków związanych z przedszkolem i szkołą oraz zajmowała się pomocą w nauce i odrabianiem zadań domowych. W 2022 roku wnioskodawczyni uzyskiwała dochody z umowy o pracę i zasiłku macierzyńskiego, a jej działalność gospodarcza została zawieszona i zakończona. Córka nie uzyskiwała dochodów w tym okresie i nie była umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Ojciec dziecka wywiązywał się z obowiązku alimentacyjnego.

Wnioskodawczyni zapytała KIS czy przysługuje jej odliczenie w wysokości 100% ulgi na dziecko. W ocenie wnioskodawczyni przysługuje jej skorzystanie z ulgi w wysokości 100%, ponieważ nie ma możliwości porozumienia się z ojcem dziecka.

KIS: Wnioskodawczyni ma prawo do 100% ulgi na dziecko za 2022 r.

Według stanowiska KIS, wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania z ulgi na dziecko w wysokości 100% za rok 2022 r. KIS powołała się na przepisy ustawy o podatku dochodowym, zgodnie z którym w przypadku braku porozumienia między rodzicami co do podziału ulgi na dziecko, odliczenie w 100% przysługuje rodzicowi, z którym dziecko zamieszkuje na co dzień. Organ podatkowy stwierdził, że w sytuacji opisanej przez wnioskodawczynię, oboje rodziców posiadają władzę rodzicielską, ojciec realizuje kontakty z dzieckiem, ale dziecko zamieszkuje z matką. Zgodnie z przepisami podatkowymi, prawo do ulgi prorodzinnej przysługuje rodzicowi, który faktycznie sprawuje władzę rodzicielską i zapewnia dziecku stałą opiekę oraz wychowanie.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDSB2-2.4011.71.2023.2.KG