Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza, że przychody z wynajmu sprzętu bez obsługi, takiego jak podnośniki, osiągane przez jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), powinny być opodatkowane według stawki 8,5% zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Opodatkowanie usług wynajmu sprzętu bez obsługi w JDG

Wnioskodawca, będący podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczone są usługi z wykorzystaniem sprzętu z obsługą zatrudnionych pracowników lub wynajmuje sam sprzęt, bez obsługi. Wnioskodawca zadał pytanie, jaką stawką powinien opodatkować przychody ze świadczenia usług wynajmu sprzętu bez obsługi, osiągane za pośrednictwem JDG.

Dyrektor KIS potwierdza stanowisko podatnika

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe. Uzasadnił to tym, że świadczone przez wnioskodawcę usługi wynajmu podnośników bez obsługi nie są objęte punktami 1-4 oraz 6-8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, a więc podlegają opodatkowaniu stawką 8,5% przewidzianą w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a tej ustawy.

Podsumowując, wynajem podnośników bez obsługi jest opodatkowany stawką 8,5% zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.52.2023.1.PSZ