Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że spółce przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od rat leasingowych oraz innych kosztów związanych z kamperem, bez konieczności prowadzenia szczegółowej ewidencji pojazdu.

Wydatki związane z kamperem

Spółka prowadzi działalność gospodarczą od 2018 roku. Jest opodatkowana od całości swoich dochodów na terytorium RP oraz jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Główną działalnością spółki jest sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. Spółka prowadzi również działalność w zakresie wynajmu i dzierżawy pojazdów samochodowych w tym samochodów specjalnych.

Spółka planuje stać się właścicielem kampera o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, który będzie wykorzystywany wyłącznie w jej działalności gospodarczej. Kamper będzie wynajmowany zarówno do podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych. Spółka poniesie również różne wydatki związane z kamperem, takie jak zakup pojazdu, koszty eksploatacyjne itp.

Spółka zapytała organ, czy ma prawo do odliczenia 100% podatku VAT od rat leasingowych oraz innych wydatków eksploatacyjnych związanych z kamperem, bez konieczności prowadzenia ewidencji pojazdu i zgłoszenia na VAT 26.

Spółka ma prawo do odliczenia 100% podatku VAT

W odpowiedzi na zapytanie spółki, Dyrektor KIS stwierdził, że zgodnie z art. 86a ustawy o VAT, spółka ma prawo do odliczenia 100% podatku VAT od rat leasingowych oraz innych wydatków eksploatacyjnych związanych z kamperem, bez konieczności prowadzenia ewidencji pojazdu i zgłoszenia na VAT 26.

"W konsekwencji, należy uznać, że będzie Państwu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących poniesionych wydatków na pojazd na zasadach ogólnych, określonych w art. 86 ust. 1 ustawy. Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w tej regulacji uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem, skoro kamper będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności opodatkowanej podatkiem VAT, to będzie Państwu przysługiwało na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy prawo do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty leasingowe oraz innych wydatków eksploatacyjnych na pojazd, bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i bez obowiązku zgłoszenia pojazdu do Urzędu Skarbowego na druku VAT-26." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że spółka ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT od rat leasingowych oraz innych wydatków eksploatacyjnych związanych z kamperem. Nie jest wymagane prowadzenie szczegółowej ewidencji pojazdu ani zgłaszanie danych na formularzu VAT 26.

Ta interpretacja ma znaczenie dla spółki, ponieważ umożliwia jej pełne odliczenie podatku VAT i zmniejszenie kosztów związanych z kamperem.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 26 stycznia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.914.2021.2.ICZ