Zgodnie z indywidualną interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydatek poniesiony na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze nie może zostać zakwalifikowany jako koszt uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zakup okularów a PIT

Wnioskodawcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem przynoszącym największe przychody jest doradztwo w zakresie informatyki. Działalność prowadzona jest od kwietnia 2021 r. Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Na podstawie przeprowadzonych przez optometrystę badań wnioskodawca otrzymał zalecenia noszenia okularów. Wnioskodawca twierdzi, że konieczność używania przez niego okularów związana jest z długotrwałą pracą przy komputerze, co jest ściśle powiązane z uzyskaniem przychodu z prowadzonej przez niego działalności. Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zakup okularów korekcyjnych w celu dalszego świadczenia usług.

Zakup okularów korekcyjnych nie jest kosztem uzyskania przychodów

Organ podatkowy stwierdził, że w niniejszym przypadku wydatek na zakup okularów korekcyjnych ma na celu przede wszystkim ochronę zdrowia wnioskodawcy. W sytuacji zaistnienia wady wzroku, czy też jej pogłębiania się, osoba fizyczna jest zmuszona do zakupu okularów korekcyjnych, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi. Zdaniem KIS, poniesienie wydatków na zakup okularów korekcyjnych nie ma wpływu na wysokość przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ani też w związku z prowadzoną działalnością jako źródłem przychodów. A zatem wydatek poniesiony na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze nie może zostać zakwalifikowany jako koszt uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 8 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.12.2023.2.HJ