Dyrektor KIS potwierdził, że osoba, która mieszka, pracuje i płaci podatki w Norwegii, nie musi składać deklaracji podatkowej w Polsce i nie jest zobowiązana do opłacania polskiego podatku dochodowego.

Rezydent Norwegii

Wnioskodawca jest rezydentem Norwegii od 19 lat. Posiada stały numer personalny i pracuje legalnie w Norwegii. Wynajmuje mieszkanie i ponosi dodatkowe koszty związane z codziennym życiem. Praca za granicą stanowi jego główne źródło dochodu, nie osiąga żadnego przychodu w Polsce. Jest rozwiedziony i ma dwójkę dzieci, wobec których realizuje obowiązek alimentacyjny. Wspólnie z byłym małżonkiem posiada dom na którym zaciągnięty jest kredyt we frankach. Zakupił także mieszkanie w Polsce w celu posiadania własnego miejsca podczas krótkich pobytów w kraju. Wnioskodawca zaznaczył, że centrum życiowym od 19 lat jest Norwegia, w której pracuje, mieszka - a przede wszystkim płaci Pan podatki. W Norwegii przebywa przez okres około 335 dni w ciągu roku, w Polsce bywa rzadko. Głównie przyjeżdża na święta (Wielkanoc, Boże Narodzenie) a także wakacje.

Wnioskodawca skierował zapytanie: W związku ze zmianami w prawie podatkowym w Polsce po zniesieniu ulgi abolicyjnej, chciałby Pan uzyskać odpowiedź na pytanie: czy będąc rezydentem podatkowym w Norwegii ma Pan obowiązek rozliczać się także w Polsce?

Brak obowiązku rozliczania się także w Polsce

Według interpretacji Dyrektora KIS, osoba będąca rezydentem podatkowym w Norwegii, nie ma obowiązku rozliczania się także w Polsce. Organ powołał się na fakt, że centrum życiowe osoby od 19 lat znajduje się w Norwegii, gdzie mieszka, pracuje i płaci podatki. Wnioskodawca osiąga wyłącznie zagraniczne dochody z tytułu umowy o pracę i rozlicza się z norweskim organem podatkowym. Ponadto, nie planuje powrotu do Polski i przebywa tam rzadko, głównie na święta i wakacje.

"Odnosząc się do Pana wątpliwości dotyczących tego, czy będąc rezydentem podatkowym w Norwegii ma Pan obowiązek rozliczać się także w Polsce, należy stwierdzić, że skoro posiada Pan norweską rezydencję podatkową i nie przebywa Pan na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni, a jednocześnie nie posiada Pan ośrodka interesów życiowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (bo Pana ośrodek interesów życiowych jest w Norwegii), brak jest przesłanek uprawniających do uznania Pana za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu cyt. art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na terytorium Polski mógłby mieć Pan jedynie ograniczony obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2a ww. ustawy, objawiający się w podleganiu obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - których jednak - jak wynika z wniosku - Pan nie osiąga. Wobec powyższego, ma Pan rację, że nie ma Pan obowiązku rozliczać się w Polsce." - wskazał organ.

Podsumowanie

Osoba będąca rezydentem podatkowym w Norwegii nie ma obowiązku rozliczać się także w Polsce. Dla pytającego oznacza to, że nie musi składać deklaracji podatkowej w Polsce i nie jest zobowiązany do opłacania polskiego podatku dochodowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.223.2023.1.SN