Dyrektor KIS potwierdził, że Spółka nie ma obowiązku naliczenia podatku należnego w związku z nieodpłatnym przekazaniem nieruchomości do majątku prywatnego Wspólników.

Stan faktyczny

Pewna Spółka Jawna podjęła decyzję o zakupie nieruchomości w 2011 roku, która została przeznaczona na siedzibę spółki. Zakup budynku w całości związany był z wykonywaniem działalności opodatkowanej prowadzonej przez Spółkę. Zakup został sfinansowany z kredytu bankowego i nieruchomość była w całości wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej. Spółka później przekształciła się w spółkę komandytową, która obecnie planuje nieodpłatne przekazanie nieruchomości do majątku prywatnego wspólników. Czynność ta nie będzie skutkowała obniżeniem wkładu wspólników w spółce komandytowej i nie będzie w żaden sposób powiązane z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki.

W związku z tym, zostało zadane pytanie: Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem opisywanej nieruchomości przez Spółkę na rzecz jej wspólników, będzie zobowiązana do zapłaty podatku VAT od tego nieodpłatnego przekazania?

Brak obowiązku podatkowego

Według interpretacji Dyrektora KIS, spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku VAT od nieodpłatnego przekazania nieruchomości do majątku prywatnego wspólników. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, istnieją wyjątki od tego obowiązku, a w tym przypadku spółka spełnia warunki zwolnienia z opodatkowania VAT, ponieważ minęło już ponad 2 lata od pierwszego zasiedlenia nieruchomości, a nakłady na jej ulepszenie nie przekroczyły 30% wartości nieruchomości.

"Zatem dostawa budynku, wraz z gruntu, na którym budynek jest posadowiony, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Spółka nie będzie musiała płacić podatku VAT od nieodpłatnego przekazania nieruchomości do majątku prywatnego wspólników. Jest to korzystne dla spółki, ponieważ nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z opodatkowaniem tej transakcji.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 30 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4012.540.2022.2.PJ