Według stanowiska Krajowej Informacji Skarbowej, mały podatnik może wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodu spółek, jeżeli spełnia łącznie warunki zawarte w ustawie o CIT.

Zatrudnienie, a estoński CIT dla małych podatników

Spółka, będąca małym podatnikiem, zatrudnia jedną osobę w pełnym wymiarze na umowę o pracę w pierwszym roku opodatkowania ryczałtem. Wnioskodawca chciał dowiedzieć się, czy w kolejnych latach opodatkowania ryczałtem musi zwiększać zatrudnienie o kolejną osobę aż do osiągnięcia pełnego zatrudnienia trzech osób. Wnioskodawca uważa, że jako mały podatnik w pierwszym roku opodatkowania ryczałtem spełnia warunek zatrudnienia, zatrudniając jedną osobę. W kolejnych latach opodatkowania estońskim CIT mógłby, ale nie musiałby zwiększać zatrudnienia, pod warunkiem zachowania statusu małego podatnika.

W związku z tym, podatnik zwrócił się do KIS z pytaniem, czy w pierwszym roku opodatkowania ryczałtem musi zwiększać zatrudnienie, a w kolejnych latach również powinien zwiększać zatrudnienie o kolejną osobę. Podatnik zapytał również, czy istnieje wyłączenie dla małych podatników o poziomie zatrudnienia jednej osoby w każdym roku opodatkowania estońskim CIT.

Ocena KIS warunków zatrudnienia

Według KIS, stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Zgodnie z przedstawionymi przepisami, aby móc skorzystać z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, podatnik musi spełnić określone warunki dotyczące zatrudnienia pracowników. Według oceny KIS, aby korzystać z ryczałtu od dochodu spółek, firma musi spełniać pewne warunki dotyczące zatrudnienia pracowników. Firma powinna zatrudniać co najmniej 3 pracowników, którzy nie są wspólnikami, na umowę o pracę, na pełny etat, przez przynajmniej 300 dni w roku podatkowym. Jeśli rok podatkowy różni się od roku kalendarzowego, okres 300 dni dostosowuje się odpowiednio do długości roku podatkowego.

KIS wskazała, że w pierwszym roku opodatkowania ryczałtem, mały podatnik zatrudniający jedną osobę spełnia warunek zatrudnienia. Jednakże, począwszy od drugiego roku opodatkowania ryczałtem, mały podatnik musi w pełni spełniać warunek dotyczący zatrudnienia, co oznacza zatrudnienie co najmniej trzech pracowników niebędących wspólnikami.

W uzasadnieniu swojego stanowiska, organ podatkowy odwołał się do przepisów, które wskazują, że aby skorzystać z ryczałtu od dochodu spółek, podatnik powinien zatrudniać na podstawie umowy o pracę co najmniej trzech pracowników niebędących wspólnikami przez co najmniej 300 dni w roku podatkowym.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.841.2022.2.AK