Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że organizacja wydarzeń biznesowo-naukowych przez fundację nie ma charakteru rozrywkowego, lecz jest skierowana do przedstawicieli biznesu i nauki. KIS uznał, że przepisy podatkowe nie definiują pojęcia działalność widowiskowa. W rezultacie, fundacja nie jest zobowiązana do płacenia podatku od organizacji widowisk.

Agencje reprezentujące speakerów, a opodatkowanie CIT

Wnioskodawca, który jest fundacją podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. Fundacja organizuje wydarzenia konferencyjne i biznesowe, które nie mają charakteru widowiskowego. Wnioskodawca organizuje wydarzenia, w tym konferencje i spotkania biznesowo-naukowe. W ramach tych działań współpracuje z agencjami, które reprezentują speakerów. Zdaniem wnioskodawcy, przychody agencji reprezentujących speakerów nie należą do żadnej z kategorii przychodów wymienionych w ustawie o CIT.

Wnioskodawca zadając pytanie do KIS, chciał utwierdzić się w przekonaniu o prawidłowości przyjętego stanowiska czy przychody osiągane przez agencje reprezentujące speakerów na podstawie umów zawieranych z fundacją należą do kategorii przychodów wymienionych w ustawie o CIT.

KIS: przychody agencji reprezentujących speakerów wyłączone z CIT

Według KIS, stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Osiągane przychody przez agencję reprezentującą speakerów których dotyczy wniosek nie należą do żadnych przychodów wymienionych w ustawie o CIT. Według stanowiska KIS, są to usługi związane z zapewnieniem udziału speakerów w wydarzeniach organizowanych przez fundację, takich jak wystąpienia, udział w dyskusjach czy moderowanie dyskusji. Ponadto KIS podkreśliła, że przychody agencji nie są również przychodami z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, ani z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.795.2022.3.AW