Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji indywidualnej, wyjaśnił kwestie związane z opodatkowaniem ryczałtowego wynagrodzenia uzyskiwanego za świadczone usługi w kontekście zryczałtowanego podatku dochodowego. KIS potwierdził możliwość opodatkowania stawką 8,5% ryczałtowe wynagrodzenie za świadczone usługi.

Możliwość opodatkowania ryczałtem 8,5 %

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której współpracuje z firmą dostarczającą systemy kodowania dla operatorów usługi płatnej telewizji. Działalność usługowa sklasyfikowana jest wg PKWiU: 74.90.12.0 -"usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń" Firma ta sprzedaje swoje produkty wyłącznie dla profesjonalnych podmiotów z branży telekomunikacyjnej, takich jak operatorzy usług płatnej telewizji lub lokalny dystrybutor. Za swoje usługi wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie z dwóch tytułów: consultant fee - czyli ryczałtowego wynagrodzenia oraz prowizji od zrealizowanej sprzedaży.

Wnioskodawca uważa, że jego ryczałtowe wynagrodzenie za świadczone usługi powinno być opodatkowane stawką 8,5%, zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. W celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy ryczałtowe wynagrodzenie uzyskiwane przez niego za świadczone usługi podlega opodatkowaniu stawką 8,5%.

Prawidłowe jest ryczałtowe wynagrodzenie w stawce 8,5%

Dyrektor KIS potwierdził, że ryczałtowe wynagrodzenie za świadczone usługi może być opodatkowane stawką 8,5%, o ile wnioskodawca spełnia określone warunki. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro. Wnioskodawca spełnia powyższe warunki, co potwierdza art. 6 ust. 4 pkt 1 tej samej ustawy. Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, wnioskodawca nie prowadzi działalności wyłączonej z tej formy opodatkowania.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.22.2023.2.MAP