Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) stwierdza, że sprzedaż udziału w nieruchomości może podlegać różnym formom opodatkowania w zależności od okoliczności transakcji. W konsekwencji, jeśli transakcja sprzedaży nieruchomości nie będzie opodatkowana podatkiem VAT, to będzie podlegać opodatkowaniu PCC. Artykuł omawia stan faktyczny oraz szczegóły interpretacji.

Sprzedaż udziału w nieruchomości a PCC

Wnioskodawcą w tej sprawie jest spółka z o.o., która planuje zakupić udział w nieruchomości od Pana K. N. Spółka jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Sprzedawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Planuje on sprzedać udział w nieruchomości. Nieruchomość ta nie była przedmiotem podziału na mniejsze działki przed planowaną sprzedażą. Strony podpisały umowę przedwstępną sprzedaży udziału. Spółka ma zamiar przeprowadzić inwestycję na nieruchomości, która będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zdaniem wnioskodawcy transakcja sprzedaży udziału w nieruchomości na rzecz spółki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca w celu utwierdzenia się w przekonaniu zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy transakcja sprzedaży udziału w nieruchomości na rzecz spółki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC.

Nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy

Dyrektor KIS stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy w sprawie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest nieprawidłowe. Zgodnie z przepisami, czynności cywilnoprawne, takie jak umowa sprzedaży, podlegają opodatkowaniu PCC, jednakże istnieją pewne wyjątki, które wykluczają transakcję sprzedaży nieruchomości z ww. opodatkowania. Do takich wyjątków należy przypadek, jeśli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od VAT z tytułu dokonania tej czynności. W konsekwencji, jeśli transakcja sprzedaży nieruchomości nie będzie opodatkowana VAT, to będzie podlegać opodatkowaniu PCC. Omawiana we wniosku sprzedaż udziału w nieruchomości będzie faktycznie w całości opodatkowana podatkiem VAT. Do opisanej transakcji znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.6.2023.4.MD