Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że osoba fizyczna, która chce przekazać część nabytego lokalu swojej żonie, nie musi płacić podatku VAT. Interpretacja dotyczy sytuacji, w której nieruchomość została zakupiona jako prywatny majątek bez naliczania VAT, nie była wynajmowana ani nie służyła do prowadzenia działalności gospodarczej.

Darowizna dla żony

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która ponad 5 lat temu zakupiła lokal użytkowy od urzędu miasta. Lokal ten nie był objęty podatkiem od towarów i usług (VAT) przy zakupie. Wnioskodawca nie prowadził i nie prowadzi działalności gospodarczej. Do maja 2022 roku był czynnym podatnikiem VAT-u ze względu na wynajem lokalu osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Następnie zrezygnował z bycia czynnym podatnikiem VAT na druku VAT-R.

Wnioskodawca chce podarować połowę tego lokalu swojej żonie, z którą posiada rozdzielność majątkową. Pytanie, czy w związku z darowizną Wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek VAT.

Brak opodatkowania darowizny lokalu

Organ potwierdza stanowisko Wnioskodawcy, że nie ma podstaw do naliczania podatku od towarów i usług (VAT) od darowizny pomiędzy prywatnymi osobami. Lokal został nabyty bez naliczania VAT i stanowi prywatny majątek osoby fizycznej.

"Analiza okoliczności sprawy i obowiązujących przepisów prowadzi do wniosku, że w sytuacji gdy przy zakupie lokalu użytkowego nie przysługiwało Panu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a poniesione przez Pana wydatki na ww. lokal nie były ulepszeniami w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, co w konsekwencji w świetle przepisów ustawy o VAT nie stanowi również wytworzenia nieruchomości (lokalu), to darowizna przedmiotowego lokalu użytkowego na rzecz Pana żony nie spełnia przesłanek wynikających z art. 7 ust. 2 ustawy i nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wnioskodawca nie będzie musiał zapłacić podatku VAT od darowizny połowy lokalu użytkowego dla żony. Interpretacja ta dotyczy przypadku, w którym lokal został zakupiony jako prywatny majątek bez naliczania VAT, ani nie był używany do prowadzenia działalności gospodarczej. Dla Wnioskodawcy oznacza to, że może przekazać część lokalu żonie bez obciążenia podatkiem VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.893.2022.2.AB