Dyrektor KIS potwierdził, że do deklaracji podatkowej za rok 2022 powinny być uwzględnione jedynie dochody uzyskane po dacie powrotu do Polski i zmianie rezydencji podatkowej.

Dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii, a zmiana rezydencji

Podatnik w roku 2008 wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkał przez 14 lat. W tym czasie miał swoją rezydencję podatkową w Wielkiej Brytanii, tam urodziły się również jego dzieci. Pracował on przez cały ten okres w Wielkiej Brytanii.

W styczniu 2022 roku podatnik wraz z żoną podjęli decyzję o powrocie do Polski na stałe. Wnioskodawca zakończył pracę w Wielkiej Brytanii 2 czerwca 2022 roku, a 7 czerwca 2022 roku przeprowadził się do Polski. 1 lipca 2022 roku rozpoczął pracę na pełny etat w Polsce.

W związku z tym, wnioskodawca - podatnik, zadał pytanie: Czy w deklaracji PIT-37 za rok podatkowy 2022r. którą będzie Pan wkrótce składał powinien Pan umieścić podliczenie/rozliczenie dochodów uzyskanych do 2 czerwca 2022 r. w Wielkiej Brytanii?

Opodatkowanie po zmianie rezydencji podatkowej na polską

Zgodnie z odpowiedzią otrzymaną od Dyrektora KIS, podatnik nie jest zobowiązany do uwzględnienia dochodów uzyskanych do 2 czerwca 2022 roku w Wielkiej Brytanii w deklaracji PIT-37 za rok podatkowy 2022. Wynika to z faktu, że do tego dnia podatnik był rezydentem podatkowym Wielkiej Brytanii. Zmiana rezydencji podatkowej z brytyjskiej na polską nastąpiła dopiero 7 czerwca 2022 roku. W związku z tym, w deklaracji PIT-37 powinien on uwzględnić jedynie dochody powstałe po tej dacie, czyli od 7 czerwca 2022 roku.

Podsumowanie

Podatnik powinien umieścić w deklaracji PIT-37 za rok podatkowy 2022 tylko dochody uzyskane po 7 czerwca 2022 roku, gdyż od tego dnia był polskim rezydentem podatkowym. Dochody uzyskane przed tą datą nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, ponieważ podatnik nie posiadał jeszcze rezydencji podatkowej w Polsce.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.112.2023.1.AK