Podatniczka, będąca obywatelką obu krajów, zwróciła się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w celu wyjaśnienia kwestii opodatkowania spadku po swojej cioci. W odpowiedzi, KIS wskazała na zastosowanie Konwencji między Polską a Austrią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Wynik interpretacji pozwolił wnioskodawczyni uniknąć dodatkowego opodatkowania spadku w Polsce, po już zapłaconym podatku w Austrii.

Spadek nabyty w Polsce i Austrii a podatek

Podatniczka zadała pytanie KIS w sprawie spadku nabytego po swojej cioci. Ciocia wnioskodawczyni była obywatelką polską i austriacką, posiadała dwa miejsca zamieszkania - jedno w Polsce, drugie w Austrii. Wnioskodawczyni również posiada podwójne obywatelstwo i od wielu lat mieszka w Polsce. Spadkodawczyni pozostawiła spadek zarówno w Polsce, jak i w Austrii. Wnioskodawczyni uzyskała europejskie poświadczenie spadkowe i otrzymała spadek zgromadzony w Austrii w formie środków pieniężnych na swoje polskie konto bankowe. Wnioskodawczyni nie jest w stanie jednoznacznie określić, które państwo jest jej miejscem zamieszkania zgodnie z Konwencją. Czy wnioskodawczyni ma obowiązek złożenia korekty do zeznania SD-3 od nabytego spadku z Austrii (środki pieniężne, papiery wartościowe zgromadzone w Austrii), a w konsekwencji uiszczenia podatku w Polsce od nabytego w Austrii spadku?

Stanowisko KIS

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że zgodnie z polskim prawem podatkowym, nabycie rzeczy lub praw majątkowych na terytorium Polski podlega opodatkowaniu, niezależnie od obywatelstwa czy miejsca zamieszkania nabywcy. Jednakże, jeśli chodzi o nabycie majątku za granicą, obowiązek podatkowy ciąży na osobie mającej stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

W świetle powyższych przepisów, wnioskodawczyni, posiadając miejsce stałego pobytu w Polsce, podlega opodatkowaniu w Polsce za spadek nabyty w Austrii. Jednakże, istnieje wyjątek od tej zasady. Zgodnie z Konwencją między Polską a Austrią, majątek spadkowy pozostawiony po obywatelach obu krajów podlega opodatkowaniu tylko w kraju, w którym znajduje się ten majątek.

W konsekwencji, majątek spadkowy nabyty przez wnioskodawczynię w Austrii nie podlega opodatkowaniu w Polsce, mimo że posiada ona miejsce stałego pobytu na terytorium Polski.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4015.13.2023.1.MM