Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej (KIS) w wydanej interpretacji indywidualnej potwierdza, że złożenie deklaracji PIT-36L uniemożliwia zmianę formy opodatkowanie dochodów na zasady ogólne.

Niewłaściwa deklaracja PIT

W 2022 roku wnioskodawczyni złożyła deklarację o zmianie sposobu opodatkowania. Wybrała podatek liniowy, zamiast dotychczasowej skali podatkowej. W związku z tym planowała złożyć deklarację PIT-36 rozliczając dochód za ten rok. Ze względu na problemy związane z funkcjonowaniem strony podatki.gov.pl, zainteresowana musiała skorzystać z kreatora deklaracji na innej stronie, który reklamował się jako rekomendowany przez Ministerstwo Finansów. Kreator ten nie działał prawidłowo, co uniemożliwiło wybór odpowiedniej deklaracji. Ponadto, wysłanie deklaracji było możliwe dopiero po wskazaniu Organizacji Pożytku Publicznego, na którą podatniczka chciała przekazać 1,5% podatku. W rezultacie wysłała niewłaściwą deklarację PIT-37 i PIT-36L. Natychmiast po tym zdarzeniu, wnioskodawczyni wypełniła nowy formularz PIT-36 za pomocą innego kreatora, jako korektę, aby uzasadnić przekazanie 1,5% podatku na rzecz OPP. Wnioskodawczyni zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy zważywszy na zaistniałe okoliczności, wskutek których doszło do przesłania przez nią niewłaściwej deklaracji PIT, złożona deklaracja PIT-36 może zostać uznana.

Brak możliwości zmiany formy opodatkowania

KIS stwierdził, że zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, jeżeli podatnik złoży za 2022 rok zeznanie na formularzu PIT-36L lub PIT-28, to nie może już zmienić formy opodatkowania za 2022 rok na skalę podatkową. Biorąc powyższe pod uwagę powyższe, złożenie przez podatniczkę deklaracji PIT-36L uniemożliwiło opodatkowanie jej dochodów (przychodów) za 2022 r. na zasadach ogólnych (skali podatkowej).

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.166.2023.1.KP