Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że sprzedaż jadłospisów jest działalnością wytwórczą , która jest opodatkowana stawką 5,5%, a najem powierzchni reklamowej na stronie internetowej to działalność usługowa opodatkowana stawką 8,5%.

Działalność wytwórcza oraz usługowa, a ryczałt

Wnioskodawca planuje prowadzenie działalności gospodarczej obejmującej sprzedaż gotowych katalogów jadłospisów za opłatą w formie elektronicznej na własnej stronie internetowej, a także wynajmowanie miejsca reklamowego na tej stronie. Wnioskodawca nie dostosowuje produktów do indywidualnych potrzeb klientów. Wynajem miejsca na stronie internetowej klientowi (X) umożliwia zamieszczanie reklam, bez świadczenia usług reklamowych. Ewidencja przychodów będzie prowadzona elektronicznie, a wybór formy opodatkowania nastąpi po rozpoczęciu działalności.

Zdaniem wnioskodawcy, opodatkowanie sprzedaży jadłospisów będzie działalnością wytwórczą i przychody z tego tytułu powinny zostać opodatkowane w wysokości 5.5%. Ponadto, wnioskodawca twierdzi, że najem powierzchni reklamowej na własnej stronie internetowej będzie działalnością usługową i przychody z tego tytułu powinny zostać opodatkowane w wysokości 8,5%.

Wnioskodawca planujący założenie działalności gospodarczej złożył do KIS dwa pytania dotyczące sposobu opodatkowania przychodów z tych działalności.

KIS: stawki podatkowe dla sprzedaży i wynajmu online

KIS potwierdziła oba stanowiska wnioskodawcy. Według oceny KIS, sprzedaż jadłospisów będzie traktowana jako działalność wytwórcza zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. KIS powołała się na przepisy ustawy, które określają działalność wytwórczą jako działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym sprzedaż wyrobów własnej produkcji. Zgodnie z tym stanowiskiem, przychody uzyskane ze sprzedaży wytworzonych, przygotowanych oraz wymyślonych od podstaw samodzielnie jadłospisów uprawnia wnioskodawcę do zastosowania 5,5% stawki podatku.

Według oceny KIS, świadczone przez wnioskodawcę usługi najmu powierzchni reklamowej na własnej stronie internetowej w ramach działalności gospodarczej, mogą być opodatkowane stawką wynoszącą 8,5%. KIS zaznaczyła, że jeżeli usługi świadczone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez wnioskodawcę polegają na odpłatnym udostępnianiu powierzchni na cele reklamowe na własnej stronie internetowej dowolnemu klientowi, to przychody mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki podatku 8,5%. Ponadto KIS dodała, że udostępnianie powierzchni na cele reklamowe nie może być świadczone w ramach umowy najmu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDSL1-1.4011.32.2023.2.AF