Krajowa Informacja Skarbowa stwierdziła, przychody osiągane przez spółkę jawną w formie najmu nie można zaliczyć do źródła określonego w ustawie o PIT, tym samym nie można zastosować opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego.

Opodatkowanie przychodów z najmu i dzierżawy w spółce jawnej

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego towarów oraz działalności usługowej wspomagającej produkcję roślinną. Dodatkowo jest wspólnikiem w spółce jawnej. Wnioskodawca korzysta z możliwości opodatkowania podatkiem liniowym w ramach swojej działalności gospodarczej. W ramach spółki jawnej nie będzie osiągał przychodów z prowadzenia aptek, handlu dewizami oraz handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Wnioskodawca również nie będzie wytwarzał wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym. Spółka jawna planuje zawrzeć umowy najmu nieruchomości, pojazdów oraz dzierżawy znaku towarowego.

Przychody z tych transakcji spółka zamierza opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca zwrócił się do KIS z pytaniem czy w sytuacji, w której jeden ze wspólników prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem liniowym zgodnie z ustawą o PIT przychody uzyskiwane przez wnioskodawcę z tytułu najmu nieruchomości, pojazdów oraz znaku towarowego spółki jawnej mogą zostać opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

KIS sprawie opodatkowania przychodów ze spółki jawnej

Według KIS, stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. KIS stwierdziła, że opodatkowaniu ryczałtem podlegają przychody osób fizycznych uzyskane z działalności gospodarczej, również tej prowadzonej w formie wymienionych spółek. Jednakże przychody uzyskiwane przez spółkę jawną z tytułu najmu będą dla wnioskodawcy przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej, proporcjonalnie do prawa udziału w zysku spółki.

Według oceny KIS, zgodnie z przepisami ustawy o PIT najem nie może być zaliczony do źródła, tym samym została wykluczona możliwość skorzystania z ryczałtowanego podatku dochodowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 12 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.132.2023.1.MR