Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że instalacja kotła elektrycznego jest objęta ulgą termomodernizacyjną.

Kocioł elektryczny, a ulga podatkowa

Właścicielka budynku mieszkalnego jednorodzinnego zamontowała instalację fotowoltaiczną w 2021 roku, której koszty odliczyła w ramach ulgi termomodernizacyjnej w PIT 36 za rok 2021. W 2022 roku zamontowała kocioł elektryczny z zasobnikiem na wodę, aby wykorzystać energię elektryczną z instalacji fotowoltaicznej do ogrzewania domu i wody użytkowej. Poniesione wydatki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu i nie były finansowane ze środków publicznych.

Wnioskodawczyni uzyskuje dochody opodatkowane według skali podatkowej (umowa o pracę). Transakcja nie została dofinansowana z funduszy środowiskowych. Wnioskodawczyni uważa, że w roku 2022 może korzystać w odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjne Wnioskodawczyni zwróciła się do KIS w celu ustalenia, czy kwotę 53 000 zł może odliczyć od wydatków związanych z kotłem elektrycznym i czy należy ją uwzględnić w rocznym rozliczeniu PIT.

KIS: wydatki na kocioł elektryczny objęte ulgą termomodernizacyjną

Według KIS, stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Wydatki poniesione w 2022 roku na montaż kotła elektrycznego i zasobnika są uznawane za przedsięwzięcie termomodernizacyjne zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Zamiana kotła gazowego na kocioł elektryczny jest zamianą źródeł energii na źródła odnawialne. W związku z tym, wydatki te mogą być objęte ulgą termomodernizacyjną.

KIS stwierdziła, że przepisy nie zawierają szczegółowego wykazu konkretnych materiałów budowlanych, a jedynie wskazują ogólne materiały budowlane wykorzystane do ściśle określonego celu. W ocenie KIS, wnioskodawca poprzez instalację kotła elektrycznego przyczynił się do polepszenia stanu istniejącego budynku poprzez działania takie jak izolacja termiczna oraz modernizacja systemu grzewczego, co doprowadziło do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzania budynku mieszkalnego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDSB2-2.4011.75.2023.2.MM