Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdza, że uzyskiwane przychody z działalności polegającej na wytwarzaniu z betonu prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych dla budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, podlegają opodatkowaniu stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wytwarzanie elementów prefabrykowanych z betonu a ryczałt

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od lipca 2022 r. w zakresie produkcji wyrobów budowlanych z betonu. Wnioskodawca wskazał, że pracownicy jego firmy na zlecenie kontrahenta uczestniczą w procesie produkcyjnym, wytwarzając z betonu zbrojenia, tj. słupy, dźwigary i belki wykorzystywane w budownictwie przemysłowym. Wykonywane przez firmę czynności nie są wprost wymienione w art. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jednak elementy, które są produkowane, bywają wykorzystywane przy budowie, robotach budowlanych, przebudowie, remontach. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym wnioskodawca złożył podczas zakładania działalności gospodarczej w lipcu 2022 r. Symbol PKWiU dla świadczonych usług, o których mowa we wniosku to 23.61.12.1.

Wnioskodawca jest zdania, że właściwe jest stosowanie dla udziału w procesie produkcji i wytworzeniu żelbetonowych elementów prefabrykowanych według specyfikacji i parametrów jakości zamawiającego stawki ryczałtu w wysokości 5,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy dla wytwarzania z materiałów powierzonych od zleceniodawcy konstrukcji wykorzystywanych w budownictwie właściwa jest stawka ryczałtu w wysokości 5,5%.

Prawidłowa stawka ryczałtu to 8,5%

Dyrektor KIS stwierdził, że uzyskiwane przychody z działalności wnioskodawcy sklasyfikowanej wg PKWiU pod symbolem 23.61.12.1, podlegają opodatkowaniu stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. e) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W związku z powyższym organ za nieprawidłowe uznał stanowisko wnioskodawcy, w którym twierdzi, że w opisanym stanie faktycznym właściwe jest stosowanie stawki ryczałtu w wysokości 5,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.1040.2022.3.MZ