W ocenie Krajowej Informacji Skarbowej, bank może zaliczyć wszystkie koszty związane z użytkowaniem samochodów osobowych do kosztów uzyskania przychodów w 100%, bez konieczności prowadzenia dodatkowej ewidencji przebiegu pojazdów, jeżeli wykorzystuje pojazdy wyłącznie w ramach działalności biznesowej, a jednocześnie nie ma obowiązku prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdów zgodnie z wymaganiami podatkowymi od VAT.

Wydatek na samochód, a koszt uzyskania przychodu

Wnioskodawca jest bankiem spółdzielczym, który prowadzi działalność bankową na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych. Bank świadczy usługi zwolnione przedmiotowo z VAT na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tymi przepisami, bank jest zwolniony z podatku VAT w związku m.in. z udzielaniem kredytów, pożyczek, zarządzaniem kredytami, udzielaniem gwarancji, prowadzeniem rachunków bankowych, transakcjami płatniczymi oraz usługami związanymi z instrumentami finansowymi.

Wnioskodawca korzysta z dwóch samochodów służbowych z których jeden jest własnością banku, a drugi jest przedmiotem leasingu operacyjnego. Samochody są używane wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej przez bank. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów.

Wnioskodawca uważa, że może w pełni uwzględnić koszty związane z samochodami, które są wykorzystywane wyłącznie w działalności banku, jako wydatki podlegające odliczeniu od przychodu. Jest przekonany, że nie jest obowiązany do prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu tych pojazdów z uwagi na zwolnienie z VAT. W związku z tym, wnioskodawca zadał pytanie, czy może zaliczyć wszystkie wydatki związane z użytkowaniem samochodów jako koszty uzyskania przychodu w 100% bez prowadzenia dodatkowej ewidencji przebiegu pojazdów.

KIS: wydatek na samochód służbowy to koszt uzyskania przychodu

Według KIS, stanowisko wnioskodawcy w sprawie uwzględnienia wydatków związanych z używaniem samochodów jako kosztów uzyskania przychodów jest prawidłowe. KIS stwierdziła, że jeżeliwnioskodawca rzeczywiście nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów zgodnie przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, a jednocześnie samochody są wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością, to wnioskodawca ma prawo zaliczyć pełną kwotę wydatków związanych z eksploatacją tych samochodów do kosztów, które obniżają osiągany przez bank dochód.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.95.2023.1.KM