Dyrektor KIS potwierdził, że darowizna samochodu osobowego od męża dla żony, nie będzie stanowiła czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Darowizna samochodu osobowego

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą, prowadzącym kancelarię radcy prawnego. Jest czynnym podatnikiem VAT i posiada umowę leasingu operacyjnego, dotyczącego samochodu osobowego, który jest wykorzystywany wyłącznie w celach prowadzonej działalności gospodarczej. Umowa leasingu kończy się w określonym terminie, po czym faktura zostanie wystawiona na dane działalności Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie zamierza jednak księgować faktury, odliczać podatku naliczonego ani dalej wykorzystywać pojazdu w działalności gospodarczej. Po wykupie samochodu, Wnioskodawca zamierza przekazać go żonie na podstawie umowy darowizny.

W związku z tym zadano pytanie: Czy darowizna ww. pojazdu w przedstawionym stanie faktycznym przez podatnika będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług?

Brak VAT

Dyrektor KIS wskazuje, że czynność darowizny pojazdu w przedstawionym stanie faktycznym nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z przepisami, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatne dostawy towarów i odpłatne świadczenia usług na terytorium kraju. Jednakże, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów, to przekazanie nieodpłatne takich towarów nie jest opodatkowane VAT. W przypadku gdy podatnik nie korzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego i dokonuje darowizny poza sferą swojej podstawowej działalności gospodarczej, zbycie nie powinno podlegać VAT.

"W świetle przedstawionych we wniosku okoliczności uznać należy, że przekaże Pan samochód osobowy, stanowiący Pana majątek prywatny, korzystając z przysługującego Panu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem, w związku z darowizną samochodu nie będzie Pan działał w charakterze podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, lecz dokona Pan zarządu majątkiem osobistym. Tym samym, darowizna ww. pojazdu na rzecz Pana żony, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w rozpatrywanym przypadku dokonując na rzecz żony darowizny samochodu osobowego wykupionego uprzednio od Leasingodawcy nie będzie Pan działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wnioskodawca nie będzie obowiązany zapłacić podatku od towarów i usług w związku z nieodpłatnym przekazaniem samochodu żonie. Odpowiedź organu wskazuje, że jeżeli podatnik nie odliczał podatku naliczonego, nie zamierza korzystać z pojazdu w działalności gospodarczej i przekazuje go poza sferą swojej działalności, to darowizna samochodu nie jest opodatkowana VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.64.2023.2.MB