Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą - salon kosmetyczny planuje podjąć dodatkowe zatrudnienie poza działalnością gospodarczą. Według stanowiska Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), podatniczka nie traci możliwości opodatkowania swojej działalności w formie karty podatkowej.

Karta podatkowa i zatrudnienie

Podatniczka prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług kosmetycznych, korzystając z formy opodatkowania kartą podatkową. Planuje podjąć dodatkowe zatrudnienie poza działalnością gospodarczą na umowę zlecenie lub umowę o pracę jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Kluczowe pytanie brzmi: Czy podjęcie takiego zatrudnienia wpłynie na możliwość opodatkowania przychodów z działalności w formie karty podatkowej? Według podatniczki, zawarcie umowy o pracę lub umowy zlecenia poza prowadzoną działalnością gospodarczą nie wpłynie na możliwość opodatkowania przychodów z działalności w formie karty podatkowej.

Stanowisko KIS

Według stanowiska KIS, zawarcie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy w niepełnym wymiarze godzin w innej firmie, która nie jest przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej, nie pozbawia podatników możliwości opodatkowania przychodów z działalności w formie karty podatkowej. Interpretacja ta ma znaczenie dla podatniczki, która może skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-1.4011.74.2023.2.AP