Dyrektor KIS potwierdził, że sprzedaż pojazdu w przeciągu 6 lat od jego zakupu przez wnioskodawcę, nie będzie opodatkowana podatkiem VAT.

Sprzedaż pojazdu w przeciągu 6 lat od jego zakupu

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od pewnego czasu i jest zarejestrowanym podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Wypożyczył samochód osobowy na podstawie umowy leasingowej, a po zakończeniu umowy dokonał wykupu pojazdu. Firma, która była cedentem samochodu, wystawiła fakturę sprzedażową na imię i nazwisko wnioskodawcy. Faktura ta nie została wprowadzona w koszty prowadzenia działalności. Wnioskodawca wykorzystuje samochód wyłącznie do celów prywatnych i nie odliczył podatku VAT z faktury dotyczącej wykupu samochodu.

W tym stanie sprawy, wnioskodawca zadał pytanie: Czy sprzedaż pojazdu w przeciągu 6 lat od jego zakupu przez wnioskodawcę, będzie stanowić dochód od towarów i usług (23% VAT), a co za tym idzie, czy taka sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT?

Brak VAT

Według Dyrektora KIS, sprzedaż samochodu osobowego, który został wykupiony do celów prywatnych i jest używany wyłącznie w celach prywatnych, nie powinna być opodatkowana podatkiem VAT. Zgodnie z interpretacją KIS, sprzedaż pojazdu nie będzie stanowiła dochodu od towarów i usług i nie podlega opodatkowaniu VAT.

"Sprzedaż przez Pana samochodu stanowić będzie zatem zwykłe wykonywanie prawa własności. Tym samym, będzie Pan zbywać samochód, stanowiący Pana majątek prywatny, korzystając z przysługującego Panu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Skutkiem tego, zamierzona czynność nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz okoliczności analizowanej sprawy należy stwierdzić, że sprzedaż samochodu osobowego w przeciągu 6 lat od jego zakupu, wykupionego po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego, który po wykupie nie jest i nie będzie wykorzystywany w działalności, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku ze sprzedażą ww. samochodu nie będzie Pan działał w charakterze podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a sprzedaż nie będzie dokonywana w ramach działalności gospodarczej zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ww. ustawy, lecz w ramach zarządu majątkiem osobistym." - wskazał organ.

Podsumowanie

Dyrektor KIS stwierdził że taka sprzedaż nie jest opodatkowana VAT. Wynika z tego, że dla wnioskodawcy sprzedaż samochodu nie będzie wiązała się z obowiązkiem płacenia podatku VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.102.2023.3.AMA