Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jeśli sprzedaż była dokonana po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego prawa do majątku wspólnego małżonków.

Podatek od sprzedaży mieszkania po rozwodzie

Wnioskodawczyni, będąca właścicielką mieszkania po rozwodzie, zwróciła się do Dyrektora KIS z pytaniem, czy musi odprowadzić podatek od sprzedaży tego mieszkania. Podatniczka przedstawiła szczegóły dotyczące nabycia i sprzedaży nieruchomości, wskazując, że w 2010 roku nabyła prawo do mieszkania w drodze umowy sprzedaży, a po rozwodzie w 2021 roku sprzedała to mieszkanie.

Podatniczka wyraziła swoje przekonanie, że nie jest zobowiązana do odprowadzenia podatku od przychodu.

Brak obowiązku podatkowego

Według udzielonej odpowiedzi przez organ, podatniczka nie jest zobowiązana do odprowadzania podatku od sprzedaży mieszkania po rozwodzie. Organ powołał się na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wyłącza spod opodatkowania przychody z tytułu zbycia praw do lokali mieszkalnych przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami.

"Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, datą nabycia przez Panią spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest data nabycia tego prawa do lokalu mieszkalnego do majątku wspólnego małżonków, tj. 2010 r. Zatem, pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął z dniem 31 grudnia 2015 r. Wobec powyższego należy stwierdzić, że sprzedaż przez Panią w 2021 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdyż sprzedaży dokonała po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego prawa do majątku wspólnego małżonków. W związku z powyższym nie wystąpił u Pani obowiązek zapłaty 19% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz obowiązek złożenia deklaracji PIT-39 za 2021 r. ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z udzielonej interpretacji, że podatniczka, będąca właścicielką mieszkania po rozwodzie, nie musi odprowadzać podatku od sprzedaży tego mieszkania. Jest to rozsztrygnięcie korzystne dla wnioskodawczyni.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.154.2023.2.ACZ