Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdza, że dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągane z tytułu udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz szpitala w ramach tzw. dyżurów kontraktowych oraz prywatnego gabinetu chirurgicznego mogą być opodatkowane według stawki liniowej 19%.

Opodatkowanie dochodów z działalności lekarskiej i umowy o o pracę

Podatnik, będący lekarzem specjalistą II stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej, prowadził działalność gospodarczą o charakterze praktyki lekarskiej specjalistycznej. Ta działalność obejmowała świadczenie usług lekarskich polegających na przyjmowaniu indywidualnych pacjentów w prywatnym gabinecie chirurgicznym oraz dyżury kontraktowe, czyli udzielanie porad i konsultacji pacjentom oraz wykonywanie świadczeń zdrowotnych w szpitalu, na podstawie umowy zawartej z X. Wnioskodawca zawarł umowę o pracę z tym samym szpitalem, w którym realizował dyżury kontraktowe. Zakres obowiązków wykonywanych w ramach umowy o pracę nie jest tożsamy z obowiązkami świadczonymi w ramach działalności gospodarczej.

W kontekście opodatkowania, podatnik zwrócił się do KIS z pytaniem, czy może płacić podatek dochodowy od osób fizycznych według stawki liniowej 19% od dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej polegającej na przyjmowaniu indywidualnych pacjentów w prywatnym gabinecie chirurgicznym oraz z tytułu umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich na rzecz szpitala.

Stanowisko KIS

W odpowiedzi na pytanie podatnika, KIS stwierdziła, że dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej polegającej na przyjmowaniu indywidualnych pacjentów w prywatnym gabinecie chirurgicznym oraz z tytułu umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz szpitala mogą zostać opodatkowane w sposób określony w art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy te umożliwiają płacenie podatku według stawki liniowej 19% od takich dochodów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.115.2023.2.MZ