Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, żeprzychody uzyskane w prowadzonej działalności gospodarczej, powstałe w wyniku sprzedaży uprzednio nabytych i nieprzetworzonych wyrobów (produktów) naturalnych, można opodatkować stawką podatku w wysokości 3%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ryczałt ewidencjonowany w stawce 3%

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, która polega na sprzedaży różnego rodzaju produktów pochodzenia naturalnego, takich jak przyprawy, herbaty, zioła i produkty zielarskie. Zakupione przez nią produkty są wysyłane do zewnętrznych magazynów logistycznych, znajdujących się poza granicami Polski, skąd następnie są rozsyłane do końcowych odbiorców. Sprzedaż odbywa się wyłącznie drogą internetową, bez posiadania sklepu stacjonarnego, ani własnych magazynów. Podatniczka posiada nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełnia warunki definicji działalności usługowej w zakresie handlu. Przeważającą działalność gospodarczą określa PKD 47.91Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Wnioskodawczyni uzyskiwane z działalności gospodarczej przychody zamierza opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z uwagi na powyższe, zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy usługi składające się z czynności wskazanych w opisie zaistniałego stanu faktycznego mogą być opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 3%.

Prawidłowe jest opodatkowanie ryczałtem 3%

Na podstawie przepisów oraz opisu sprawy organ podatkowystwierdził, że przychody uzyskane w prowadzonej przez podatniczkę działalności gospodarczej, powstałe w wyniku sprzedaży uprzednio nabytych i nieprzetworzonych wyrobów (produktów), podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 3%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDSL1-1.4011.75.2023.2.DS