Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce może skorzystać z ulgi podatkowej dla rodzin wielodzietnych. Według interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), podatnik spełnia warunki ulgi 4+, co oznacza zwolnienie części przychodów z działalności gospodarczej od podatku dochodowego.

Ulga dla rodziny 4+

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest polskim rezydentem. Jego przeważającą działalnością gospodarczą jest działalność oznaczona symbolem PKD 43.22Z. Podatek dochodowy od osób fizycznych jest obliczany na zasadzie podatku liniowego. Podatnik jest w związku małżeńskim i razem z żoną sprawuje władzę rodzicielską nad trójką niepełnoletnich dzieci oraz wobec pełnoletniej córki z pierwszego małżeństwa. W 2022 roku podatnik spełniał obowiązek alimentacyjny wobec córki, która ukończyła 24 lata. Córka była studentką do 13 września 2022 roku, a następnie podjęła pracę, z której osiągnęła przychód zwolniony z opodatkowania. Czy podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania z ulgi wprowadzonej 1 stycznia 2022 r. obejmującej rodziny wielodzietne (ulga dla rodziny 4+)?

Stanowisko KIS

Po rozpatrzeniu wniosku podatnika, KIS stwierdziła, że przysługuje mu prawo do skorzystania z ulgi wprowadzonej 1 stycznia 2022 roku, obejmującej rodziny wielodzietne (ulga dla rodziny 4+). Ulga ta polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wychowujące co najmniej czworo dzieci. Podatnik spełnia warunki ulgi, ponieważ jest rodzicem czworga dzieci, w tym trojga małoletnich, nad którymi wykonuje władzę rodzicielską, oraz pełnoletniej córki, wobec której spełniał obowiązek alimentacyjny w 2022 roku. W konsekwencji, osiągnięty przez podatnika w 2022 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej przychód do kwoty 85 528 zł korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.120.2023.2.KC