Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że odszkodowanie z Irlandii wypłacane z tytułu błędów medycznych jest zwolnione od podatku dochodowego w Polsce.

Odszkodowanie a podatek dochodowy

Osoba złożyła zapytanie do KIS dotyczące zwolnienia od podatku dochodowego otrzymanego odszkodowania za błędy lekarskie i szpitalne wypłacone na podstawie ugody sądowej. Zapytanie dotyczyło konkretnej sytuacji, w której osoba otrzymała częściową wpłatę z tytułu odszkodowania i miała otrzymywać dalsze kwoty wypłacane cyklicznie.

KIS potwierdza stanowisko podatnika

W odpowiedzi na zapytanie, KIS powołała się na art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, otrzymana przez podatniczkę kwota z tytułu przyznanego odszkodowania na podstawie ugody sądowej jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym. Ze zwolnienia korzystać będą również wypłaty pozostałej kwoty przyznanego odszkodowania, przy założeniu, że nie ulegnie zmianie stan prawny.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.483.2023.1.KF