Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wypłacane usługodawcom wynagrodzenie success fee można zaliczyć jako koszt uzyskania przychodów spółki.

Wynagrodzenie success fee, a koszt uzyskania przychodów

Wnioskodawcą jest spółka prawa handlowego zajmująca się obsługą terminali w Polsce. W celu przedłużenia umowy dzierżawy terminalu, spółka zawarła umowę z firmą doradczą (kontrahent I) oraz kancelarią prawną (kontrahent II). Kontrahent I miał wspierać spółkę poprzez konsultacje oraz udział w negocjacjach. Zadaniem kancelarii prawnej (kontrahenta II) było świadczenie usług doradztwa w kontekście przedłużenia umowy dzierżawy.

Usługodawcy otrzymywali wynagrodzenie za swoje usługi, w tym bonus za sukces. Następnie spółka wygrała przetarg na dzierżawę terenów i zawarła umowę dzierżawy z Y S.A. Umowa przewiduje dzierżawę na 30 lat, a spółka rozpoczęła proces przenoszenia umowy dzierżawy na siebie. Spółka wypłaciła usługodawcom wynagrodzenie success fee na podstawie faktur. Według wnioskodawcy, wypłata wynagrodzenia typu "success fee" usługodawcom jest traktowana jako wydatek spółki związany z generowaniem dochodów. Wnioskodawca zadał pytanie do KIS czy przedstawione stanowisko jest prawidłowe.

KIS wyjaśnia kwestię 'success fee' w kontekście ustawy o CIT

KIS stwierdziła, że stanowisko wnioskodawcy w sprawie uznania wypłaty wynagrodzenia success fee jako koszt uzyskania przychodów jest prawidłowe. W ocenie KIS, ustawa o CIT określa listę wydatków, które nie mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodów. Według przyjętego stanowiska przez KIS, aby wydatek mógł być zakwalifikowany jako koszt uzyskania przychodu, nie może się znaleźć się na liście tzw. kosztów zabronionych. KIS oceniła, że wypłata wynagrodzenia w formie "success fee" nie jest wymienione w zakazie i z tego powodu powinno być uznane za koszt uzyskania przychodu.

KIS podkreśliła, że aby wydatek mógł być zakwalifikowany jako koszt uzyskania przychodu, nie wystarczy samo zaistnienie zdarzenia ekonomicznego, lecz konieczne jest również jego prawidłowe udokumentowanie. Według KIS spółka w sposób wystarczający oparła dokumentację na fakturach, które wskazywały ją jako odbiorcę usług. Umowy zawarte przez spółkę z dostawcami usług jasno określały, że wynagrodzenie jest dodatkową opłatą za usługi, którą dostawcy otrzymują po spełnieniu określonych warunków zawartych w umowie.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.82.2023.1.DD