Dyrektor KIS potwierdził brak prawa do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego przy realizacji zadania, polegającego na montażu paneli fotowoltaicznych na dachu oraz montażu pomp ciepła w budynku biurowo-usługowym.

Montaż paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła

Spółdzielnia Mieszkaniowa jest zarejestrowana jako podatnik VAT oraz prowadzi gospodarkę mieszkaniową i zarządza majątkiem własnym i majątkiem członków. Zamierza pozyskać środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na montaż paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynku biuro-usługowym. Efekty zrealizowanego projektu służyć będą do wykonywania czynności zwolnionych z podatku VAT.

Spółdzielnia złożyła zapytanie do Dyrektora KIS w celu ustalenia, czy przysługuje jej prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek naliczony z faktur za wykonane prace.

Ponoszone wydatki nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT

Według organu, Spółdzielnia nie ma prawa do obniżenia podatku VAT należnego o podatek naliczony na podstawie faktur za realizację zadania. Uzasadnia to tym, że wydatki ponoszone w ramach tego zadania nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zgodnie z przepisami prawa, możliwość odliczenia podatku naliczonego dotyczy wyłącznie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku czynności zwolnionych od podatku VAT, takie odliczenie nie jest możliwe.

"Wskazaliście Państwo, że planujecie realizację zadania pn. "….", a efekty zrealizowanego projektu służyć będą do wykonywania czynności zwolnionych. Zatem, w omawianej sprawie nie będzie spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wobec powyższego, z tytułu poniesionych wydatków w związku z realizacją ww. projektu nie będą mieli Państwo prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tym samym, nie będzie Państwu przysługiwać prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Z tej interpretacji wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa nie może obniżyć podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur za realizację zadania montażu paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 24 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.115.2023.1.KK