Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), opłaty za przedłużenie gwarancji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła.

Opłaty za przedłużenie gwarancji a podatek

Wnioskodawca, który jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, posiada rezydencję podatkową i nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Polski. Spółka zajmuje się sprzedażą hurtową wyrobów metalowych, sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego oraz grzejnego. Ponadto, spółka importuje i dystrybuuje urządzenia i elementy systemów fotowoltaicznych, takie jak panele słoneczne i falowniki, oferując również swoim klientom przedłużenie okresu gwarancji. Spółka składa zamówienia u producentów na przedłużenie gwarancji, a klientom zapewnia pomoc w procedurze gwarancyjnej.

Producenci dodatkowo oferują możliwość przedłużenia okresu gwarancji za dodatkową opłatą. Spółka nie korzysta z tej opcji dla własnych potrzeb, ale oferuje ją swoim klientom podczas sprzedaży produktów. Jeśli klienci zdecydują się na tę opcję, spółka zamawia przedłużenie gwarancji u producenta, wskazując numery seryjne produktów. W razie awarii produktu, klienci kierują swoje roszczenia gwarancyjne bezpośrednio do producenta. Za usługę przedłużenia gwarancji spółka płaci producentom na ich zagraniczne konta.

Spółka uważa, że płatności dokonywane za usługę przedłużenia gwarancji nie podlegają 20% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu. Spółka zadała pytanie do KIS czy jest zobowiązana do do obliczenia, pobrania i wpłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego.

KIS: Opłaty gwarancyjne bez CIT

Według KIS, stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. KIS uznała, że usługa przedłużenia gwarancji przez spółkę nie jest traktowana jak tradycyjna gwarancja w rozumieniu prawa cywilnego. Nie jest to zabezpieczenie wierzytelności, lecz raczej umożliwienie klientowi korzystania z bezpłatnych napraw lub wymiany w przypadku usterek. Nie jest to więc świadczenie o charakterze podobnym do świadczeń doradczych lub księgowych, które wymienione są w ustawie o CIT.

Według KIS, istnieje różnica pomiędzy gwarancją służącą jako zabezpieczenie finansowe dla wierzyciela a gwarancją jakości, która zapewnia kupującemu naprawę czy wymianę w przypadku wykrycia wady fizycznej produktu. W kontekście rozpatrywanej kwestii, opłaty, które spółka ponosi za przedłużenie gwarancji, nie są bezpośrednio określone w przepisach jako kwoty podlegające opodatkowaniu w formie "podatku u źródła". Reasumując KIS stwierdziła, że opłaty ponoszone przez spółkę z tytułu wydłużenia okresu gwarancji nie mieszczą się w w katalogu zawartym w ustawie o CIT i nie podlegają obowiązkowi poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.118.2023.2.MC