Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że współposiadanie lokaty bankowej wraz z ojcem nie zobowiązuje wnioskodawczyni do uwzględnienia jej w deklaracji PIT. Mimo dostępu do środków nie istnieje obowiązek opodatkowania kwoty z lokaty, gdyż nie stanowi ona trwałego (definitywnego) przysporzenia majątkowego.

Lokata bankowa a deklaracja PIT

A.A., ojciec wnioskodawczyni, otrzymał spadek i złożył zeznanie podatkowe w ustawowym terminie. W czerwcu 2022 r. A.A. otworzył lokatę terminową w banku na 183 dni z oprocentowaniem 5%. Do lokaty dopisał wnioskodawczynię, jako córkę. Odsetki, po odliczeniu podatku, mają być wypłacone na koniec okresu lokaty. Lokata była przedłużona i na dzień wniesienia wniosku nadal jest aktywna. Wnioskodawczyni nie dokonywała wypłat z lokaty i nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie miała miejsca darowizna między A.A. a wnioskodawczynią, obie osoby mają dostęp do środków z lokaty. Wnioskodawczyni zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy ma obowiązek uwzględnienia w deklaracji PIT kwoty znajdującej się na lokacie bankowej lub jej części.

Lokata bankowa nie musi być uwzględniona w deklaracji PIT

Według Dyrektora KIS, dopisanie wnioskodawczyni do lokaty założonej przez jej ojca nie powoduje obowiązku opodatkowania kwoty znajdującej się na lokacie bankowej. Wnioskodawczyni nie ma obowiązku uwzględnienia kwoty znajdującej się na lokacie bankowej w deklaracji PIT-36, ponieważ zdarzenie wpłacenia tych środków na lokatę nie stanowi trwałego (definitywnego) przysporzenia majątkowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 8 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.326.2023.4.AS