Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnił, że budynki rekreacji indywidualnej przeznaczone do wynajmu turystom, mimo zmienionych przepisów dotyczących amortyzacji, podlegają nadal tej formie rozliczeń. Oznacza to, że właściciele takich obiektów będą mogli zaliczyć koszty związane z budową do kosztów uzyskania przychodów.

Budynki rekreacji indywidualnej a amortyzacja

W ramach prowadzonej działalności, gospodarczej wnioskodawczyni wybudowała domki na wynajem. Zainteresowana zamierza wynajmować domki turystom. Zgodnie z pozwoleniem na budowę, budynki te mają status "budynków rekreacji indywidualnej". Przeznaczone są one do wynajmu krótkoterminowego turystom (budynki są położone w nadmorskiej miejscowości). W związku ze zmianą przepisów dot. amortyzacji budynków, od 2023 r. amortyzacji podlegają wyłącznie budynki niemieszkalne (użytkowe). Budynki nie zostały jeszcze sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Wybudowane budynki rekreacji indywidualnej zostały przez podatniczkę sklasyfikowane w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według symbolu KŚT - symbol 109. Wnioskodawczyni, jako formę opodatkowania wybrała skalę podatkową. Podatniczka jest zdania, że budynki rekreacji indywidualnej, jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, nie są budynkami mieszkalnymi, a co za tym idzie, podlegają amortyzacji.

Wnioskodawczyni w celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.) można amortyzować budynki rekreacji indywidualnej.

Domki letniskowe podlegają amortyzacji podatkowej

Organ podatkowy zaznaczył, że wybudowane przez wnioskodawczynię domki mają status "budynków rekreacji indywidualnej" i sklasyfikowane zostały w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według symbolu KŚT - symbol 109 - "domki kempingowe, budynki zastępcze - trwale związane z gruntem". Zgodnie z ww. klasyfikacją budynki rekreacji indywidualnej są obiektami podlegającymi amortyzacji podatkowej.

Z uwagi na powyższe Dyrektor KIS uznał, żedomki letniskowe podlegają amortyzacji podatkowej i podatniczka może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej tych budynków.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.427.2023.2.WS