Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) uznał, że wydatki poniesione na utrzymanie i szkolenia psa pełniącego funkcję terapeutyczną mają bezpośredni związek z działalnością gospodarczą lekarza rezydenta psychiatrii dzieci i młodzieży. Wydatki te wykazują związek przyczynowo-skutkowy z osiąganymi przez wnioskodawczynię przychodami z leczenia pacjentów i będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Wydatki na psa a PIT

Wnioskodawczyni jest polskim rezydentem podatkowym, prowadzącym działalność gospodarczą, jako lekarz rezydent pierwszego roku psychiatrii dzieci i młodzieży. Od czerwca 2023 r. zainteresowana rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która obejmuje przyjmowanie pacjentów w gabinecie POZ, głównie dzieci. Działalność sklasyfikowana jest kodem PKD 86.21.Z. Z uwagi na przedmiot działalności wnioskodawczyni jest zwolniona z podatku VAT. Ponadto, jest właścicielem rasowego psa, który posiada certyfikat kwalifikujący go do pracy terapeutycznej z ludźmi. Pies podczas wizyt dzieci w gabinecie pełni funkcję terapeutyczną, redukując stres i umożliwiając przeprowadzenie procedur medycznych. Podatniczka planuje ponosić różne wydatki związane z utrzymaniem psa, takie jak koszty wyżywienia, opieki weterynaryjnej, kursu dogoterapii, preparatów na odrobaczanie, wyposażenie oraz przycinanie włosów. Wnioskodawczyni wskazała, że zgodnie z aktualną wiedzą naukową dogoterapia jest metodą wzmacniającą efektywność podjętych działań leczniczych, w większości przypadków obecność psa w gabinecie skutecznie wspomaga przeprowadzenie niezbędnych badań dzieci.

Wnioskodawczyni zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy będzie mogła zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki związane z utrzymaniem psa.

Wydatki na psa można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu

Dyrektor KIS po przeanalizowaniu stanu faktycznego oraz przepisów podatkowych uznał, że wydatki poniesione na utrzymanie i szkolenia psa mają związek z prowadzoną przez wnioskodawczynię działalnością gospodarczą i będą ponoszone w celu uzyskiwania przychodów w ramach tej działalności. Wydatki te będą wykazywać związek przyczynowo-skutkowy z osiąganymi przez wnioskodawczynię przychodami z leczenia pacjentów. Z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podatniczka będzie mogła zaliczyć wydatki na utrzymanie psa do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.454.2023.1.MM