Krajowa Informacja Skarbowa uznała, że wydatek dotyczący zakupu konsoli do gier pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem przychodów

Strefa relaksu w biurze, a koszt uzyskania przychodu

Wnioskodawcą jest spółka z o.o., będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, prowadząca działalność gospodarczą w branży usług spedycyjnych, transportowych i programistycznych. Spółka zatrudnia pracowników oraz współpracuje z innymi osobami na podstawie umów cywilnoprawnych. W celu utrzymania pracowników oraz pozyskania nowych specjalistów, spółka podejmuje działania mające na celu rozwój zawodowy pracowników oraz poprawę warunków pracy.

Spółka tworzy strefę relaksu w biurze, umożliwiającą pracownikom korzystanie z konsoli do gier w czasie przerw i poza godzinami pracy. Według oceny wnioskodawcy, wydatek poniesiony przez spółkę, dotyczący stworzenia strefy relaksacyjno-integracyjnej dla pracowników i współpracowników (zakup konsoli do gier komputerowych) będzie stanowił koszt uzyskania przychodu. W celu potwierdzenia swojego stanowiska, wnioskodawca zwrócił się z pytaniem do KIS o wydanie interpretacji indywidualnej.

KIS: wydatek na konsolę do gier to koszt uzyskania przychodu

Według oceny KIS, stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. KIS stwierdziła, że pomimo braku bezpośredniego związku z określonymi przychodami, wydatek na konsolę do gier w strefie relaksacyjnej wpływa pośrednio na poprawę atmosfery pracy, relacji między pracownikami oraz efektywności ich działania. KIS uznała, że może się to pośrednio przyczynić się do zwiększenia osiąganych przez firmę przychodów.

KIS stwierdziła, że wydatek ma związek przyczynowo-skutkowy z osiąganiem, utrzymaniem lub zabezpieczeniem przychodów zgodnie z ustawą o CIT. Spółka może go uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów, pod warunkiem właściwego udokumentowania.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.328.2023.1.KM