Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że wyłączenie określone w ustawie o CIT dotyczące środków niepodlegających amortyzacji nie obejmuje budynków niemieszkalnych, nawet jeśli w budynku prowadzona jest działalność usługowa polegająca na oferowaniu usług noclegowych.

Odpisy amortyzacyjne w ustawie o CIT

Wnioskodawcą jest właścicielem budynku, który jest wykorzystywany jako aparthotel oferujący około 100 miejsc noclegowych. Budynek nie jest wpisany do centralnego rejestru obiektów hotelarskich, ale spełnia funkcje identyczne jak każdy obiekt hotelowy. Aparthotel oferuje pokoje w różnych standardach, posiada recepcję, restaurację, sale konferencyjne. Rezerwacje dokonywane są poprzez stronę internetową oraz portale rezerwacyjne. Obiekt działa pod określoną nazwą handlową i posiada zarejestrowany znak towarowy.

Wnioskodawca opłaca podatek od nieruchomości związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Budynek podlega amortyzacji metodą liniową przy zastosowaniu 2,5% stawki amortyzacyjnej. Budynek aparthotelu został zaliczony do ewidencji środków trwałych jako budynek krótkotrwałego zakwaterowania.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przysługuje mu prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych od obiektu i zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów na podstawie ustawy o CIT. Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy przedstawione stanowisko jest prawidłowe.

KIS: aparthotel może skorzystać z odpisów amortyzacyjnych

Według KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe W ocenie KIS, wnioskodawca jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od obiektu oraz zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów. KIS powołała się na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które wyłączają z amortyzacji jedynie budynki mieszkalne oraz lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość. W przypadku obiektów hotelowych, takich jak aparthotel prowadzony przez wnioskodawcę, wyłączenie to nie ma zastosowania.

KIS podkreśliła, że budynek spełnia warunki do uznania go za środek trwały wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej, zarówno w zakresie świadczenia usług noclegowych, jak i wynajmu powierzchni innym podmiotom. Klasyfikacja budynku jako "pozostałego budynku niemieszkalnego - hotele i podobne budynki krótkotrwałego zakwaterowania" jest zgodna z obowiązującą klasyfikacją środków trwałych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.69.2023.2.RH