Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że urządzenia zakupione dla szkół podstawowych powinny być opodatkowane stawką 23% VAT.

Zakup urządzeń edukacyjnych a stawka podatku

Gmina zarejestrowana jako płatnik podatku od towarów i usług, złożyła wniosek do organu skarbowego w celu uzyskania interpretacji dotyczącej opodatkowania zakupionego urządzenia wielofunkcyjnego oraz 15 sztuk urządzeń drukujących, które zostały przekazane do szkół podstawowych. Gmina zakupiła te urządzenia w ramach projektu mającego na celu zwiększenie kompetencji matematycznych i umiejętności naukowo-technicznych. Wnioskodawca pytał, czy powyższe urządzenia powinny być opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Stanowisko KIS

W odpowiedzi na pytanie zadane przez Gminę, KIS powołała się na przepisy art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT oraz załącznik nr 8 do tej ustawy. Przytoczony w przepisach katalog towarów, co do których mają zastosowanie preferencyjne stawki podatku VAT, jest zamknięty i nie dopuszcza żadnych wyjątków ani interpretacji rozszerzających. Organ skarbowy uznał, że urządzenie wielofunkcyjne oraz urządzenia drukujące nie kwalifikują się do preferencyjnej stawki 0%, ponieważ nie zostały wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o VAT., w związku z czym powinny być opodatkowane wg stawki podstawowej, tj. 23% VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.179.2023.2.AK