Dyrektor KIS potwierdził, że transakcja sprzedaży całego przedsiębiorstwa (działającej piekarni) nie będzie podlegać podatkowi VAT, ze względu na wyłączenie podmiotowe, zawarte w art. 6 pkt. 1 Ustawy o VAT.

Plan sprzedaży przedsiębiorstwa

Wnioskodawczyni, która prowadzi piekarnię, planuje sprzedać całe swoje przedsiębiorstwo. W skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość zabudowana budynkiem piekarni oraz urządzenia i wyposażenie. Piekarnia zatrudnia pracowników.

Wnioskodawczyni skierowała pytanie do Dyrektora KIS w sprawie opodatkowania VAT przy sprzedaży całego przedsiębiorstwa, tj. czy sprzedaż nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy o VAT.

Nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT

Zdaniem Wnioskodawczyni, sprzedaż całego przedsiębiorstwa – działającej piekarni nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy o VAT. Dyrektor KIS potwierdził to stanowisko. Na podstawie art. 6 pkt. 1 Ustawy, zostało wyłączone opodatkowanie dla transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

"Kierując się zatem przedstawionym opisem sprawy analizowanym w kontekście przywołanych przepisów oraz orzecznictwa TSUE, należy stwierdzić że w rozpatrywanym przypadku zostaną spełnione wszystkie przesłanki do uznania zespołu składników majątkowych, wchodzących w skład prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej, a mających być przedmiotem planowanej transakcji, za przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 551 Kodeksu cywilnego. Zatem, planowana przez Panią sprzedaż składników materialnych i niematerialnych będzie stanowić transakcję zbycia przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy oraz na tej podstawie będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Podsumowując,sprzedaż całego przedsiębiorstwa - działającej piekarni będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z tej interpretacji, że sprzedaż całego przedsiębiorstwa – działającej piekarni, nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Jest to zgodne z art. 6 pkt. 1 ustawy o VAT, który wyłącza opodatkowanie dla takich transakcji. Dla pytającego oznacza to, że nie będzie musiała odprowadzać podatku od sprzedaży przedsiębiorstwa.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-1.4012.248.2023.2.WK