Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) działka przekazana w formie darowizny z majątku wspólnego małżonków na rzecz brata, za zgodą żony będzie w całości podlegała zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Darowizna na rzecz brata, a zapłata podatku

Wnioskodawca otrzymał od swojego brata działkę w formie darowizny. Działka stanowi własność brata wnioskodawcy oraz jego żony. W 2011 roku brat wnioskodawcy otrzymał działkę od matki w tej samej formie. Ponadto, żona brata wyraziła pisemną zgodę na dokonanie darowizny, nie będąc jednocześnie stroną. Umowa darowizny zawarta została w formie aktu notarialnego.

Podatnik, będący bratem właściciela działki, zwrócił się do organu administracji skarbowej z zapytaniem dotyczącym możliwości zwolnienia z podatku od spadków i darowizn w przypadku otrzymania działki w formie darowizny od brata. Według oceny wnioskodawcy, otrzymana darowizna powinna być w całości zwolniona z podatku.

KIS: wymagana zgoda małżonka przy dokonaniu darowizny

Według KIS, stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. W ocenie organu podatkowego, wyrażając zgodę na przekazanie działki w formie darowizny przez żonę brata na rzecz podatnika, żona nie stałą się stroną umowy darowizny. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgoda małżonka jest niezbędna dla ważności jednostronnej czynności drugiego małżonka, jeśli dotyczy składników objętych wspólnością majątkową. W opinii KIS zgoda nie przekształca małżonka w stronę umowy darowizny.

Reasumując, KIS uznała, że dokonanie darowizny działki z majątku wspólnego brata i jego żony na rzecz wnioskodawcy , przy zgodzie żony, będzie w pełni zwolnione od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Ponadto, organ podatkowy stwierdził, że podatnik nie jest zobowiązany do zgłoszenia darowizny do naczelnika urzędu skarbowego, ponieważ umowa darowizny została sporządzona w formie aktu notarialnego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4015.115.2023.2.ASZ