Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że wydatki poniesione przez adwokata na zajęcia z pływania, zabiegi fizjoterapeutyczne i treningi medyczne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ponieważ nie spełniają przesłanek z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT.

Wydatki na rehabilitację a PIT

Wnioskodawca jest adwokatem i prowadzi kancelarię adwokacką. Jego praca polega głównie na udzielaniu porad prawnych, pisaniu opinii i przygotowywaniu pism procesowych. Ze względu na charakter swojej pracy, wnioskodawca często pracuje długie godziny w pozycji siedzącej, co wywołuje u niego problemy z kręgosłupem. Adwokat swoje schorzenie konsultował z lekarzami, którzy zalecają wzmożoną aktywność fizyczną nieobciążającą kręgosłupa. Wnioskodawca jest zdania, że wydatki na rehabilitację i aktywność fizyczną są niewątpliwie związane z jego działalnością. Brak rehabilitacji będzie skutkował dalszym rozwojem schorzenia, a więc istotnym obniżeniem liczby godzin, które może spędzać w kancelarii, siedząc przed komputerem. Efektem takiego obniżenia wydajności w pracy z powodu bóli w plecach będzie obniżenie liczby spraw sądowych, które wnioskodawca może przyjąć do prowadzenia, a więc znaczne obniżenie jego przychodów.

Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy wydatki ponoszone na rehabilitację, tj. wydatki na zajęcia z pływania, wizyty fizjoterapeutyczne oraz treningi medyczne i rehabilitację mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o PIT.

Wydatki na rehabilitację nie stanowią kosztów uzyskania przychodów

Dyrektor KIS uznał, że wydatki poniesione przez wnioskodawcę na zajęcia z pływania, zabiegi fizjoterapeutyczne i treningi medyczne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ponieważ nie spełniają przesłanek z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Organ podatkowy podkreślił, że ww. wydatki poniesione przez wnioskodawcę mają na celu wyłącznie dbałość o jego zdrowie. Wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą, co do zasady, należą do wydatków o charakterze osobistym. Podstawowym celem poniesienia takich wydatków jest poprawa stanu zdrowia, bądź jakości życia podatnika, a nie osiągnięcie przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.363.2023.2.MW