Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że podatnicy mają prawo do zmiany formy opodatkowania prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej z podatku liniowego na zasady ogólne, składając zeznanie roczne za 2022 rok na formularzu PIT-36.

Zmiana formy opodatkowania z liniowej na zasady ogólne

Wnioskodawczyni od 1998 roku prowadzi działalność gospodarczą w obszarze praktyki lekarskiej dentystycznej. Początkowo jej działalność była prowadzona w ramach spółki, która została rozwiązana w 2022 r. Wnioskodawczyni w dalszym ciągu prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną, jako lekarz dentysta. Od sierpnia 2021 roku jest emerytką. W ciągu ostatnich lat rozliczała się wg podatku liniowego. Sposób opodatkowania zmieniła w styczniu 2023 roku i od tego momentu rozliczać się będzie według zasad ogólnych.

Wnioskodawczyni w celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy może w podatkowym zeznaniu rocznym za rok 2022 zmienić formę opodatkowania z liniowej na zasady ogólne.

Możliwość zmiany podatku liniowego na zasady ogólne

Dyrektor KIS uznał, że podatniczka ma prawo do zmiany formy opodatkowania prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej z podatku liniowego na zasady ogólne, składając zeznanie roczne za 2022 r. na formularzu PIT-36. Organ podatkowy wyjaśnił, że zmiany formy opodatkowania z podatku liniowego, czy z ryczałtu na skalę podatkową za 2022 rok podatnicy dokonają dopiero w zeznaniu rocznym za 2022 rok. W tym celu należy złożyć zeznanie PIT-36. Ponadto, jeżeli podatnik złoży za 2022 rok zeznanie na formularzu PIT-36L lub PIT-28, to nie może już zmienić formy opodatkowania za 2022 rok na skalę podatkową.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.121.2023.2.DB