Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśnia jaką stawką opodatkować usługę przygotowania multimedialnych szkoleń online. Jeśli opracowywana jest zarówno treść merytoryczną, jak i sama prezentacja, stawka podatku wynosi 15%. Natomiast jeśli podatnik opracowuje prezentację na podstawie treści merytorycznych przekazanych przez zleceniodawcę, stawka podatku wynosi 14%.

Usługi multimedialne w kontekście zryczałtowanego opodatkowania przychodów

Podatnik, będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, złożył wniosek KIS w celu ustalenia klasyfikacji do celów podatku dochodowego. Wniosek dotyczył usług przygotowywania multimedialnych szkoleń online na zlecenie innych firm. Podatnik opodatkowany jest 19% podatkiem liniowym. W związku z tym, podatnik zamierza skorzystać z zryczałtowanego opodatkowania swoich przychodów od następnego roku podatkowego. Podatnik chciał się dowiedzieć jaka jest właściwa stawka zryczałtowanego podatku dochodowego dla wykonywanych przez niego usług.

Stanowisko KIS

W odpowiedzi na wniosek podatnika, KIS wyjaśnił, że usługi przygotowywania multimedialnych szkoleń w postaci zaawansowanych prezentacji multimedialnych z możliwością interakcji, obejmujące tworzenie grafiki, dodawanie audio i opcji interakcji, mogą być klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 90.03.11.0 "Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy i pozostałych artystów, z wyłączeniem artystów wykonawców". Jeżeli podatnik opracowuje zarówno część merytoryczną, jak i samą prezentację, właściwą stawką zryczałtowanego podatku dochodowego jest 15%. Natomiast jeżeli podatnik opracowuje prezentację na podstawie treści merytorycznych przekazanych przez zleceniodawcę, właściwą stawką jest 14%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-2.4011.257.2023.1.AD