Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że podatniczka, jako lekarz dentysta nie ma możliwości opodatkowania prowadzonej działalności w formie karty podatkowej, jeżeli małżonek, jako technik dentystyczny świadczy takie same usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego.

Forma opodatkowania lekarza dentysty i technika dentystycznego

Wnioskodawczyni jest lekarzem dentystą, kod PKD 86.23.Z, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą w ramach Indywidualnej Praktyki Lekarskiej, którą rozlicza w formie karty podatkowej. Małżonek wnioskodawczyni rozpoczął prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej jako technik dentystyczny, PKD 32.50.Z i rozlicza się podatkiem liniowym. Zdaniem wnioskodawczyni, ona i jej małżonek nie prowadzą działalności gospodarczej w tym samym zakresie i może dalej rozliczać się w formie karty podatkowej.

Wnioskodawczyni zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy może dalej pozostać na karcie podatkowej, będąc lekarzem dentystą, a jej małżonek technikiem dentystycznym.

Brak możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej

Dyrektor KIS stwierdził, że wnioskodawczyni nie ma możliwości opodatkowania prowadzonej działalności w formie karty podatkowej, jeżeli małżonek świadczy takie same usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego. Organ podatkowy podkreślił, że w myśl ustawyo zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, małżonek wnioskodawczyni prowadzi działalność w tym samym zakresie co ona -usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego. Dyrektor KIS zaznaczył, że nie chodzi tu o zakres usług w rozumieniu PKWiU, ale o zakres określony przepisami ustawyo zryczałtowanym podatku dochodowym w art. 23 tej ustawy.

Mając na uwadze powyższe, organ podatkowy postanowił, że zarówno wnioskodawczyni, jako lekarz dentysta, jak i jej mąż jako technik dentystyczny świadczą - zgodnie z treścią załącznika nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - usługi w tym samym zakresie, tj. w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, to na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy wnioskodawczyni nie może korzystać z opodatkowania prowadzonej działalności w formie karty podatkowej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.138.2023.1.DB