Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdza zwolnienie uprawy roślin ozdobnych z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Produkcja i sprzedaż roślin ozdobnych a podatek

Polski rezydent podatkowy, który prowadzi działalność rolniczą związaną z produkcją i sprzedażą roślin ozdobnych złożył wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do KIS. Podatnik jest właścicielem gruntów rolnych i jest zarejestrowany jako rolnik ryczałtowy. Uprawia rośliny zarówno w tunelach foliowych, jak i na otwartej przestrzeni. Rośliny nie są poddawane procesom technologicznym i są sprzedawane w stanie nieprzetworzonym. Wnioskodawca twierdzi, że jego działalność powinna być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z definicją działalności rolniczej określoną w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

KIS potwierdza stanowisko podatnika

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdza stanowisko podatnika. Uprawa roślin ozdobnych w foliowych i nieogrzewanych tunelach jak również pod gołym niebem, prowadzona na własny rachunek (w tym również uprawa roślin zakupionych i przetrzymywanych dłużej niż 1 miesiąc licząc od dnia zakupu) spełnia kryterium działalności rolniczej w myśl art. 2 ust. 2 ustawy PIT i nie stanowi działów specjalnych produkcji rolnej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, przepisów ustawy PIT nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

W konsekwencji uzyskane ze sprzedaży roślin ozdobnych przychody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej będąc całkowicie wyłączone z zakresu opodatkowania podatkiem PIT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 26 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.556.2023.1.LS