Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że podatnicy, którzy przed końcem roku podatkowego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2022 r. nabyli prawo do odliczenia kosztów, mogą odliczyć kwoty kosztów limitowanych nieodliczonych w poprzednich latach podatkowych.

Odliczenie kosztów limitowanych w CIT

Wnioskodawcą jest spółka, która działa głównie w obszarze pośrednictwa w sprzedaży ubezpieczeń życiowych i majątkowych oraz administrowania stron internetowych. Spółka jest zarejestrowanym pośrednikiem ubezpieczeniowym. W latach 2018-2021 spółka poniosła koszty limitowane, czyli koszty podlegające limitowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Nieodliczone kwoty kosztów nie były dotychczas odliczane w kolejnych 5 latach zgodnie z art. 15e ust. 9 ustawy o CIT. Od 1 stycznia 2022 roku przepis został uchylony. W związku z tym wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące zaliczenia tych kosztów do uzyskanych przychodów w sytuacji, gdy nie były uwzględnione w poprzednich latach.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy może odliczyć kwoty kosztów limitowanych nieodliczone w poprzednich latach do wysokości kwoty 3.000.000 złotych powiększonej o 5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów w roku odliczenia, pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek, nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych i odsetek. Wnioskodawca uważa, że może odliczyć kwoty kosztów nielimitowanych.

KIS: odliczenie kosztów z poprzednich lat jest możliwe

Według oceny KIS, stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Organ podatkowy stwierdził, że podatnicy, którzy nabyli prawo do odliczenia kosztów na podstawie wcześniejszego art. 15e ust. 9 ustawy o CIT przed końcem roku podatkowego rozpoczętego przed 1 stycznia 2022 r., zachowują prawo do odliczenia kosztów w kolejnych 5 latach zgodnie z limitami obowiązującymi w danym roku. W ocenie KIS, przy ustalaniu limitu odliczeń od 2022 r., zgodnie z przepisami Polskiego Ładu, wciąż przyjmuje się, że uchylony artykuł CIT jest w mocy. Organ podatkowy podkreślił, że dotyczy to tylko podatników, którzy nabyli prawo przed 1 stycznia 2022 r.

W ocenie KIS, w ramach ustalonych limitów odliczeń, możliwe jest odliczenie nieuwzględnionych wcześniej kosztów limitowanych. Organ stwierdził, że przedsiębiorcy, którzy wcześniej napotkali na ograniczenia związane z art. 15e, teraz mogą uwzględnać nieodliczone kwoty w bieżących deklaracjach podatkowych, przy jednoczesnym przestrzeganiu nowych regulacji dotyczących limitów odliczeń w ramach Polskiego Ładu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 24 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.262.2023.1.KW