Polska spółka akcyjna jest zainteresowana uznaniem opłaty przyłączeniowej jako kosztu pośredniego uzyskania przychodów. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdza, że jest to możliwe, podkreśla jednak, że koszt ten będzie uwzględniony proporcjonalnie do okresu, którego dotyczy. Wprowadzenie tej interpretacji ma zastosowanie do planów rozwoju działalności przedmiotowej spółki w zakresie dystrybucji gazu ziemnego.

Opłaty przyłączeniowe a koszty uzyskania przychodów

Spółka prawa polskiego mająca siedzibę na terytorium Polski, będąca zarejestrowaną na potrzeby podatku VAT w Polsce oraz podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku CIT jest w takcie realizacji inwestycji polegającej na budowie gazowej sieci dystrybucyjnej. Celem inwestycji jest budowa sieci dystrybucyjnej oraz dystrybucja gazu ziemnego do zakładów produkcyjnych spółki zlokalizowanych na terytorium Polski.

W ramach realizacji inwestycji, spółka podpisała umowę przyłączeniową przedmiotem której będzie przyłączenie sieci dystrybucyjnej do systemu przesyłowego. W wyniku zawartej umowy przyłączeniowej, poniesie opłatę przyłączeniową: w wysokości ok. 15.000.000 zł.

Czy prawidłowe jest stanowisko spółki zgodnie z którym poniesione przez nią koszty opłat przyłączeniowych, jako pośrednie koszty uzyskania przychodów dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy będą stanowiły koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu którego dotyczą?

Stanowisko organów podatkowych

W odpowiedzi na pytanie spółki, organy podatkowe stwierdziły, że opłata przyłączeniowa może zostać uznana za pośrednie koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów. Koszty te muszą spełniać pewne warunki, m.in. być poniesione przez podatnika, być definitywne, pozostawać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zostać właściwie udokumentowane i nie znajdować się w katalogu wydatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu.

W przypadku opłaty przyłączeniowej, organy podatkowe uznały, że jest to koszt pośredni, którego nie można bezpośrednio powiązać z konkretnym przychodem. Z uwagi na to, że nie można określić, jaka część opłaty przyłączeniowej dotyczy konkretnego roku podatkowego, zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT, koszt ten stanowi koszt uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.215.2023.1.RH