Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że księgowa nie może zaliczyć wydatków na polepszenie stanu swojego zdrowia, tj. wydatków na zabiegi fizjoterapeutyczne kręgosłupa i barków jako kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej przez podatniczkę działalności gospodarczej, ponieważ posiadają charakter osobisty.

Wydatki na fizjoterapię a koszty uzyskania przychodów

Wnioskodawczynią jest podatniczka, która przez ostatnie lata pracowała jako główna księgowa w firmie. Następnie w lutym 2020 roku założyła jednoosobową działalność gospodarczą, świadcząc usługi księgowe. W 2022 roku doznała dolegliwości bólowych kręgosłupa i barków związanych z długotrwałą pracą przy biurku. Wnioskodawczyni została skierowana na fizjoterapię, która przyniosła ulgę, ale dolegliwości powróciły po zakończeniu zabiegów. Konsultacja z ortopedą potwierdziła, że siedzący tryb pracy i wielogodzinne korzystanie z komputera przyczyniają się do tych dolegliwości.

Obecnie bóle kręgosłupa wnioskodawczyni i zespół zamrożonego barku, zwłaszcza w prawej ręce, powodują ograniczenia w pracy przy komputerze. Fizjoterapia jest konieczna, aby móc wykonywać swoje zawodowe obowiązki. Bez tego podatniczka nie może efektywnie pracować ani osiągać przychodów, co wpływa na jakość usług księgowych świadczonych dla różnych klientów.

Wnioskodawczyni skierowała pytanie do KIS, czy wydatki poniesione na zabiegi fizjoterapeutyczne mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. W ocenie podatniczki zaliczenie wydatków do kosztów jest prawidłowe z treścią ustawy o PIT.

KIS: wydatki na fizjoterapię nie są zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

Według KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest nieprawidłowe.Organ podatkowy stwierdził, że wydatki wymienione we wniosku podatniczki nie są objęte katalogiem wydatków, które nie są uznane za koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ocenie KIS, nie wystarcza to do automatycznego zaliczenia ich jako kosztów uzyskania przychodów. Konieczne jest również wykazanie związku przyczynowego między tymi wydatkami, a celem prowadzenia działalności gospodarczej.

KIS uznała, że wydatki na zabiegi fizjoterapeutyczne kręgosłupa i barków są związane z dbałością o zdrowie. W opinii organu podatkowego wydatki wnioskodawczyni mają charakter osobisty, niekoniecznie przyczyniając się bezpośrednio do generowania przychodów w działalności gospodarczej. Ich głównym celem jest poprawa zdrowia lub jakości życia podatniczki, a nie osiągnięcie dochodu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.257.2023.2.DP