Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że działalność zajmująca się zabezpieczeniami przeciwpożarowymi, spełnia kryteria umożliwiające skorzystanie z preferencyjnej stawki podatku dochodowego.

Działalność przeciwpożarowa, a ryczałt

Wnioskodawcą jest podatnik, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od maja 2021 r. Wnioskodawca od roku 2022 r. opodatkowuje swoje przychody zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 8,5%. Jego działalność polega na świadczeniu usług związanych z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Działalność obejmuje różne aspekty ochrony przeciwpożarowej, takie jak ekspertyzy, scenariusze pożarowe, operaty przeciwpożarowe, doradztwo techniczne, analizy projektów architektonicznych, szkolenia, opinie, ewakuacje, oraz dokumentację zapobiegania wybuchom i symulacje rozwoju pożaru.

Podatnik złożył oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w ustawowym terminie. W roku podatkowym poprzedzającym rok podatkowy, którego dotyczy pytanie, podatnik uzyskał przychody z tej działalności nieprzekraczające 2 000 000 euro.

Według wnioskodawcy działalność rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych uprawnia do skorzystania ze stawki ryczałtu 8,5%. Podatnik skierował do KIS dwa pytania: czy świadcząc usługi mógł rozliczać się stawką 8,5% podatku dochodowego w 2022 r. oraz czy będzie mógł rozliczać się taką samą stawką w 2023 r.

KIS: zwalczanie pożarów objęte stawką 8,5% podatku

Według KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. Organ podatkowy stwierdził, że uzyskiwany przychód z działalności związany z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi może być opodatkowany stawką 8,5% ryczałtu, zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zarówno w roku 2022 jak i w roku 2023. KIS oceniła, że zastosowanie stawki 8,5% jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności. W przypadku usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem im stawka wynosi 8,5%. Organ podatkowy zaznaczył, że właściwe przypisanie stawki ryczałtu do rodzaju działalności jest odpowiedzialnością podatnika, co wnioskodawca w sposób prawidłowy zastosował.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 24 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.251.2023.2.MZ