Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że podatnik podlegać będzie opodatkowaniu tylko w Polsce, ze względu na stałe miejsce zamieszkania, ośrodek interesów życiowych oraz wszystkie źródła dochodów w Polsce.

Miejsce zamieszkania, a obowiązek podatkowy

Wnioskodawcą jest mężczyzna, który który obecnie mieszka we Włoszech. Podatnik planuje założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce, zajmującą się nieruchomościami oraz projektowaniem graficznym. Działania będą prowadzone na terenie Polski, a większość prac będzie kierowana zdalnie. Wnioskodawca planuje powrót do Polski w 2025/2026 roku. Centrum interesów życiowych i gospodarczych wnioskodawcy pozostaje w Polsce. Mężczyzna ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce, gdzie planuje prowadzić działalność i wrócić do mieszkania wraz z rodziną. Wnioskodawca nie planuje tworzenia spółki i posiadania zakładu we Włoszech.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS w którym kraju - w Polsce czy we Włoszech - będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu. W ocenie mężczyzny, obowiązek podatkowy będzie obejmował wyłącznie Polskę.

KIS: obowiązek podatkowy wnioskodawcy znajduje się w Polsce

Według KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. W ocenie KIS podatnik będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu tylko w Polsce. Organ podatkowy uznał, że pomimo tymczasowego pobytu we Włoszech, wnioskodawca ma miejsce zamieszkania oraz centrum interesów osobistych i gospodarczych w Polsce. Według art. 3 ust. 1a ustawy o PIT wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, obejmując wszystkie dochody niezależnie od źródła.

KIS podkreśliła, że wnioskodawca planujący prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie w Polsce, bez zakładu we Włoszech, będzie opodatkowany w Polsce zgodnie z wybraną formą opodatkowania. Otrzymywane z tej działalności zyski będą podlegać opodatkowaniu tylko w Polsce, a opodatkowanie we Włoszech nie będzie miało miejsca.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.297.2023.2.ENB