Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) stwierdził, że wpłata dokonywana przed akceptacją zamówienia jako zaliczka, nie stanowi przychodu do opodatkowania w momencie jej otrzymania.

Faktura pro-forma i faktura VAT

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych i furgonetek, sprzedaży hurtowej i detalicznej samochodów oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli).

W ramach tej działalności, przedsiębiorca wykupuje samochody, które są leasingowane, a następnie sprzedaje je innym podmiotom. W celu realizacji sprzedaży, przedsiębiorca zawiera umowy o współpracy, w których określa warunki i zasady współpracy handlowej dotyczącej sprzedaży oferowanych pojazdów. Po złożeniu zamówienia przez potencjalnego klienta i wpłaceniu zaliczki, przedsiębiorca wystawia fakturę pro-forma. Po podjęciu ostatecznej decyzji o zakupie i akceptacji zamówienia, przedsiębiorca wystawia fakturę VAT, przekazuje dokumenty i klucze do pojazdu oraz dostarcza go zamawiającemu. W przypadku anulowania zamówienia, przedsiębiorca odbiera pojazd z miejsca garażowania i zwraca zaliczkę zamawiającemu (w tym wystawia fakturę korygującą).

W tym stanie sprawy Wnioskodawca zadał pytanie: Czy dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych przychód powstanie w dacie otrzymania przedpłat - zaliczki w wysokości 100% wartości Zamówienia?

Stanowisko KIS

W odpowiedzi na zapytanie Wnioskodawcy, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że wpłaty dokonywane przed akceptacją przedmiotu zamówienia, nawet w wysokości 100% uzgodnionej ceny, są zaliczkami na poczet dostaw towarów i usług i nie stanowią przychodu do opodatkowania w momencie ich otrzymania. Organ powołał się na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz interpretacje wydane przez KIS, które potwierdzają, że otrzymane przed wykonaniem usługi wpłaty nie powodują uzyskania przychodu podatkowego. Wpłaty te nie mają charakteru definitywnego i mogą być zwrócone przed terminem wykonania usługi.

Podsumowanie

Wnioskodawca otrzymał potwierdzenie od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, że wpłaty dokonywane przed akceptacją przedmiotu zamówienia, jako zaliczki na poczet dostaw towarów i usług, nie stanowią przychodu do opodatkowania w momencie ich otrzymania. To oznacza, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozliczania tych wpłat jako przychodów w swoim podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.161.2023.2.MZ