Dyrektor KIS potwierdził, że najem krótkoterminowy może zostać zakwalifikowany jako najem prywatny, z uwagi na niewielki zakres czynności w ramach prowadzenia najmu.

Najem krótkoterminowy

Wnioskodawca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, która polega na doradztwu w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, chciałby w sezonie letnim 2023 wynająć część swojego domu, jako apartament w ramach najmu krótkoterminowego. Planuje wynajem tylko na okres sezonu letniego, bez świadczenia dodatkowych usług. Zamierza obsługiwać serwisy rezerwacyjne samodzielnie i nie korzystać z pomocy innych podmiotów. Dom, w którym Pan mieszka, nie jest formalnie podzielony na część wynajmowaną i zamieszkiwaną - Wnioskodawca planuje przenieść się na okres sezonu letniego do części domu. Nie ma planów przeprowadzenia jakichkolwiek działań przygotowujących dom do celów najmu.

W związku z tym, skierował pytanie do Dyrektora KIS: Czy w przedstawionym przypadku najem krótkoterminowy może zostać zakwalifikowany jako najem prywatny, z uwagi na niewielki zakres działalności?

Może zostać zakwalifikowany jako najem prywatny

W odpowiedzi na pytanie, czy taki najem krótkoterminowy może zostać zakwalifikowany jako najem prywatny, organ stwierdził, że z uwagi na niewielki zakres działalności oraz charakter dodatkowego i pobocznego zajęcia, wynajem może być uznany za najem prywatny. Organ powołał się na brak formalnego podziału domu na część wynajmowaną i zamieszkiwaną, samodzielne obsługiwania serwisów rezerwacyjnych przez pytającego oraz brak planów przeprowadzenia działań przygotowujących dom do celów najmu.

"Na podstawie zaprezentowanych przepisów prawa podatkowego oraz opisanego zdarzenia przyszłego uzyskiwane przez Pana przychody z tytułu najmu mogą zostać zaliczone do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody z najmu prywatnego podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na zasadach określonych w art. 2 ust. 1a oraz art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, według stawki przewidzianej w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a tej ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją organu, wynajem krótkoterminowy części domu przez pytającego może zostać zakwalifikowany jako najem prywatny. To oznacza, że pytający nie będzie musiał spełniać dodatkowych formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie wynajmu nieruchomości.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.140.2023.3.AS